قالب رضا
بایگانی مرداد ۱۳۹۶ :: پاتوق همه ツ پاتوق دوستانツ پاتوق کده
http://otaghetarikk.blog.ir/ Montagem criada Bloggif موضوعات

جالب کده :)

حکایت زندگی

زندگی زیباست


قطره عسلی بر زمین افتاد، مورچه ی کوچکی آمد و از آن چشید و خواست 

که برود اما مزه ی عسل برایش اعجاب انگیز بود، پس برگشت و جرعه ای 

دیگر نوشید… باز عزم رفتن کرد، اما احساس کرد که خوردن از لبه عسل

 کفایت نمی کند و مزه واقعی را نمی دهد، پس بر آن شد تا خود را در 

عسل بیاندازد تا هر چه بیشتر و بیشتر لذت ببرد… مورچه در عسل غوطه ور 

شد و لذت می برد… اما (افسوس) که نتوانست از آن خارج شود، پاهایش

 خشک و به زمین چسبیده بود و توانایی حرکت نداشت… در این حال ماند تا آنکه نهایتا مرد…
بنجامین فرانکلین میگوید: دنیا چیزی نیست جز قطره عسلی بزرگ!

پس آنکه به نوشیدن مقدار کمی از آن اکتفا کرد نجات می یابد، و آنکه در 

شیرینی آن غرق شد هلاک میشود…

این است حکایت دنیای ما

پاتوق هـمه

پاتوق دوستان

پاتوق کده

www.otaghetarikk.blog.ir

مادر

مادر

به سلامتی همه مامانایی که هروقت صداشون کنیم
میگن:جانم!
و هروقت صدامون می کنن،میگیم:چیه؟ها...؟


به سلامتی مادرایی که می تونند تا 10 تا فرزندشونا
نگهداری کنند اما 10 فرزند نمی تونند
از یک مادر
نگهداری کنند!

به سلامتی مادرایی که با حوصله راه رفتن رو یاد بچه هاشون دادند ،
ولی تو پیری
بچه هاشون خجالت میکشند
ویلچرشون
رو هل بدند!


به سلامتی مادری که وقتی غذا سرسفره کم میاد
،اولین کسی که از اون غذا
دوست نداره خودشه!


به سلامتی مادر .
تنها کسی که وقتی شکمشو لگد می زدم
از شدت شوق می خندید!سلامتی همه مامانای عزیز


نتیجه تصویری برای عکس مادر

پاتوق همـــــــــــــــــــه

پاتوق دوستــــــــــان

پاتوق کـــــــــــــــده

www.otaghetarikk.blog.ir


تجربه پاتووق

پاتــــــــــوق تجــــــــــربہ


میلیونها درخت در جهان 

به طور اتفاقی توسط موش ها و

سنجابهایی کاشته شدن 

که دانه هایی را مدفون کردند و

سپس جای مخفی آن را 

فراموش کردند!

خوبی کن و فراموش کن

روزی رشد خواهد کرد


پاتــــــــــوق دوستــــــــــان

پاتــــــــــوق همــــــــــه 

پاتــــــــــوقکده 

Www.otaghetarikk.bloge.ir

مطـلـب پاتوق

     🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃


🍃روانشناسان میگویند:


ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ...


ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ...


ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ...


ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ...


ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ...

ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﭙﻬﺮﯼ؛

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﯼ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﻔﻞ ﺳﺎﮐﺖ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ


ﺣﺎﺻﻠﺶ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺎﻫﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺣﯿﺎﺕ...


ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎیی ﮐﻪ ﺧﺪﺍ میخندد....


Www.otaghetarikk.blog.ir

پــــــــــاتــــــــــوق همــــــــــه 

پــــــــــاتــــــــــوق کده 

پــــــــــاتــــــــــوق دوستـــــان

 

دوست

دوست عجب امنیت خوبی ست …میتوانی با او خودِ خودت باشی …میتوانی دردهایت را …هرچندناچیز …هرچند گران …بی خجالت با او در میان بگذاری …!از حماقت هایت بگویی …دوست انتخاب آزاد توست،اختیار توست …!نامش را در شناسنامه ات نمی نویسند …!نامت را در شناسنامه اش نمی نویسند …!دوست عرف نیست …عادت نیست …معذوریت نیست …دوست از هر نسبتی مبراست …!دوست سایبان دلچسبی ست ،تا خستگی ات را با او به فراموشی بسپاری …!
به سلامتی همه دوستهای خوب پاتوق
تصویر مرتبط
پاتوق همــــــــــــــــــــــــــــــــه
اتاق تاریکــــــــــــــــــــــــــ
پاتوق کـــــــــــــــــــــــــــده
پاتوق دوســــــــــتـــــــان
www.otaghetarikk.blog.ir

وصیت نامه

http://s9.picofile.com/file/8303437342/IMG_20170713_052021.png
پاتوق همه

پاتوق دوستان

اتاق تاریک

پاتوق کده

www.otaghetarikk.blog.ir

خدا

خدا:بنده من نمازشب بخوان 11رکعت است.


بنده:خدایاخسته ام نمی توانم.


خدا:بنده من2رکعت نمازشفع و1رکعت نمازوطربخوان.


بنده:خدایاخسته ام برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم.


خدا:بنده من قبل ازخواب3رکعت بخوان.


بنده:خدایا3رکعت زیاداست.


خدا:بنده من فقط1رکعت نمازوطربخوان.


بنده:خدایاخسته ام آیاراه دیگری نیست؟؟


خدا:بنده من قبل ازخواب وضوبگیروروبه آسمان بگویاالله.


بنده:خدایامن دررختخواب هستم اگربلندشوم خواب ازسرم میپرد.


خدا:بنده من همانجاکه درازکشیدی تیمم کن وبگویاالله.


بنده:خدایاهواسرداست ونمیتوانم دستانم رااززیرپتوبیرون بیاورم.


خدا:بنده من دردلت بگو یاالله مانمازشب رابرایت حساب می کنیم.


بنده:اعتنایی نمی کندومی خوابد.


خدا:ملائکه می بینیداینقدر ساده گرفتم امااوخوابیده است چیزی به اذان صبح نمانده اورابیدارکنیددلم برایش تنگ شده امشب بامن حرف نزده است.


ملائکه:خداوندا دوباره اورابیدارکردیم امابازخوابید.


خدا:اذان صبح می گویند هنگام طلوع آفتاب است ای بنده من بیدارشونمازصبحت قضامی شودخورشیدازمشرق سرآورد.


ملائکه:خدایا نمی خواهی بااوقهرکنی.


خدا:اوجزمن کسی و نداردشایدتوبه کردبنده من زمانی که توبه نمازمی ایستی من چنان گوش فرامی دهم که گویایک بنده دارم ولی توچنان غافلی که گویاصدخداداری.


تصویر مرتبطپاتوق همــــــــــــــــــــــــه

پاتوق دوستـــــــــــــــــان

پاتوق کــــــــــده

اتاق تاریکـــــــــــــــــــــ

www.otaghetarikk.blog.ir

رفاقت

 ای کاش


دوستی آدمها،مثل رفاقت:دست و چشم بود...


وقتی دست زخمی میشد،چشم میگرید.....


ووقتی چشم گریه میکند،دست اشکهایش را پاک میکند...... 


نتیجه تصویری برای عکس گریه دختر
پاتوق همــــــــــــــــــه

پاتوق دوســـــــــــتان

پاتوق کــــــــــــــــده

اتاق تاریــــــــــکـــــــــــ

www.otaghetarikk.blog.ir

           

جمله ی پاتوق

پرواز کن آنگونه که میخواهی ؛


وگرنه     


پروازت میدهند آنگونه که میخواهند       
نتیجه تصویری برای عکس ارامش بخشو زیبا
پاتوق همــــــــــــــــه

اتاق تاریکـــــــــــــــ

پاتوق کــــــــــــــــــــده

پاتوق دوســــــتان

www.otaghetarikk.blog.ir

   

بهار عزیزم تولدت مبارکـــــ

چشمانت را باز کردی و دنیا غرق نگاه زیبایت شد....


زیبایی های دنیا از آمدن تو پیدا شد ، روزها گذشت و چهره زیبایت در آسمان دلم آفتابی شد....


دریای زندگی به داشتن مرواریدی مثل تو می نازد ....

 

 همه زیبایی های دنیا با آمدن تو می آید و اینگونه زندگی با تو زیبا میشود ...

 

 اینگونه چشمانم با دیدن یکی مثل تو عاشق میشود....


و امروز روز میلاد دوباره تو است ، در این هوای ابری نیز خورشید در لابه لای ابرها به انتظار دیدن تو  است...

.

 

و این لحظه قشنگترین ساعت دنیاست،واین ماه درخشان ترین ماه دنیاست که تورا درون 

!...تصویر.نورانی اش میبیند


آمدی به دنیا و دنیا مات و مبهوت به تو مینگرد ، همه جا را سکوت فرا گرفته تا خدا صدای تو را

بشنود...


صدای دلنشین تو در لحظه شکفتنت ، عطر حضورت فرا گرفته همه زمین را...


تو یک رویایی که حقیقت داشتنت معرکه است ، داشتن یکی مثل تو معجزه است ،امروز روز میلاد دوباره تو است و من خیلی خوشبختم از اینکه مال منی...


جز این احساسات چیزی در دلم نمانده ، این هدیه تا آخر عمرم در دلم مانده که دوستت دارم و قلبت این شعر عاشقانه را تا آخرش خوانده...

 
شعری با عطر احساست ، به لطافت دستانت، به زیبایی چشمانت ، هدیه من به تو در روز میلادت...


تویی قطره بارانم که گلستان کرده ای باغ وجودم را.....

 

 و امروز یک روز مقدس است که مدتها به انتظار آمدنش نشستم....


عشق من منتظرم بیایی تا عاشقانه تو را در آغوش بگیرم و بفشارم تو را ، تا بگویم خیلی دوستت دارم و بگیرم دستانت را ، تا بگویم...

 

تا ابد مال منی و ببوسم لبهایت را ، تا احساسم را به تو هدیه دهم و تبریک بگویم روز تولدت را….

 

 تولدت مبارک عشق من

 

بهار جونم فرشته ی من زمینی شدنت مبارکــــــ

 


بهترین هارو برات آرزو دارم دوست عزییییزم.نتیجه تصویری برای عکس تولدت مبارک عشقم

 

نتیجه تصویری برای عکس تولدت مبارک عشقم


تولدت مبارک
پاتوق همـــــــــــــــــــه

پاتوق دوستــــــــــــان

اتاق تاریـــــــــــکــــــــــ

پاتوق کـــــــــــــــــــده

www.otaghetarikk.blog.ir

۱ ۲
یه پاتوق عالی واسه بچه های عالییییییツ


⇦اینجا محدودیت نداره یعنی درباره ی همه چیز بحث میکنیم↯اینجا سوالامونا میپرسیم و جوابشو پیدا میکنیم البته با کمک همدیگه
پس بزن بریم ‌⌛
راستی یادت نره سوالتو بپرسی رفیق ツ‌✉
به پاتوقمون خوش اومدی

★پاتوق همه
★پاتوق دوستان
★پاتوق ما
⇦اتاق تاریکツ
نویسندگان
Designed By Erfan ادیت شده توسط قالب رضا